灵隐岛灵异社区

 找回密码
 加入灵隐岛

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 50|回复: 1

上海世界居士林《佛学研究丛书》序南无阿弥陀佛

[复制链接]
发表于 2019-2-3 22:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
敬摘自《增广印光法师文钞》身口意常行,清净十业道。
人知奉其上,君父师道士,
信戒施闻慧,终吉所生安。

诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。
以我所修施等善,为利有情愿成佛。

南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。
我今见闻得受持,愿解如来真实义。


上海世界居士林《佛学研究丛书》序  众生与佛,心性一如,了无优劣,及与增减。而佛则安住寂光,众生则轮回生死者,以悟与未悟,及顺修、逆修之所致也。如来知众生之皆具佛性,皆堪作佛也,是故示生世间,示成正觉,随机演说一切权实法门。俾彼利根,直下开示悟入佛之知见,其有钝根,亦得渐次熏陶而得悟入。待其悟证及极,方复本具佛性,方离凡圣生佛之差别名相,所谓令一切众生悉入无余涅槃而灭度之,实无众生得灭度者。噫!如来度生之心,可谓慈悲至极,无以复加矣。自后诸菩萨、祖师、善知识,各各潜修密证,宏阐发挥,以上续如来慧命,下作众生津梁。自法流东震,千数百年,其悟自性而断烦惑,出生死以证涅槃者,何可胜数。其绪余尚能移风易俗,胜残去杀,使民日迁善而不知所以为之者。故古今首出庶物之出格高人,莫不以此自行化他,以期天下太平、万国咸宁也。及清咸同间,屡遭兵劫,法运遂衰。自后罢除举业,天姿高者,于各种科学外,兼研佛学,知为世间唯一无二之道。当此世道人心陷溺已极,欲为救援,舍昌明佛学,莫能为力,故咸以提倡佛学为急务。而研究会、居士林,随处建立。法不执一,随人之机,或禅或教,或显或密,而为修持,及与发挥。而又注重于净土法门,以期悟与未悟,同于现生出离生死轮回也。良以末法众生,自力微弱,匪仗佛力,决难即生解脱。华严会上,华藏海众,等觉菩萨,尚以十大愿王,回向往生,况末世之学者乎。是知净土法门,乃十方三世一切诸佛,上成佛道,下化众生之成始成终法门。上海为全国枢要之地,其居士林诸居士,欲普布佛化,于讲经念佛外,季出《林刊》,以期推广。今又继出《佛学研究丛书》,若《起信论》、《楞严经指要》。取深经奥论,以浅显之语言发挥之,俾初机之人,易于领会,庶无扞格不入之苦,悉获因指见月之益。从兹相续刊布,以扬佛日之光,俾一切同人,同悟本具之天真佛性,庶不负如来出世之一大事因缘,而挽回世道人心,亦以是为根据。凡我同伦,各宜资助以期遍界流通云。愿以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下济三涂苦。
若有见闻者,悉发菩提心。
尽此一报身,同生极乐国。

佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。

祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。
并愿以印行功德,回向法界一切有情,所有六道四生,宿世冤亲,现世业债,咸凭法力,悉得解脱,现在者增福延寿,已故者往生净土,同出苦轮,共登觉岸。
整个宇宙跟自己是一个生命共同体。整个宇宙一切众生,是一个生命共同体。人类处在一个地球村中,应该平等对待,和睦相处,互敬互爱,互助合作,共同构建人类命运共同体。文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位六时吉祥、法喜充满!


点评

海!外直播 t.cn/RxmJTRS 禁闻视频 t.cn/RxrADkq 水质污染是国家机密,空气指标是国家机密,土壤污染是国家机密,三公消费是国家机密,贪腐金额是国家机密,官员财产是国家机密,连裸官妻儿信息也是国家机密…  发表于 2019-2-7 20:16
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入灵隐岛

本版积分规则

遗世万年,苦坠红尘;历劫百世,无念无心;唯愿此生,魂归灵隐;斯人已逝,唯灵永存。

小黑屋|手机版|Archiver|中国灵异网    

GMT+8, 2019-2-21 01:15

灵隐岛,带你体验一场穿越梦境的旅行

© 2006-2013 包含灵异事件前世今生鬼故事鬼片等,Powered by Discuz! X3.2

快速回复 返回顶部 返回列表